ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับจังหวัด รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

วันที่ 12 ธ.ค. 2561
 
ขอเชิญศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์/สถาบันการศึกษา/โรงเรียน ทุกแห่ง ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับจังหวัด (รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานหลัก นางสาวจุฑามาศ นาคฤทธิ์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕ ๙๙๖ ๖๒๒๘ Id line : ying_bua
หัวข้อ
Download
หลักเกณฑ์การประกวดบรรยายธรรม
หัวข้อที่ใช้ประกวดบรรยายธรรม
เกณฑ์การตัดสิน และเกณฑ์การนับเวลา
ใบสมัคร
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม