ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติของนายกรัฐมนตรี ประเภท ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ ในจังหวัด และประเภทหน่วยงานหรือบุคคล ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน "บวร"

วันที่ 5 ส.ค. 2563
 
ขอเชิญชวนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ต้นแบบ และหน่วยงานหรือบุคคล ที่สนับสนุน การขับเคลื่อน "บวร" ที่มีผลการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติของนายกรัฐมนตรี ประเภท ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ ในจังหวัด และประเภทหน่วยงานหรือบุคคล ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน "บวร" ในจังหวัด กำหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเกณฑ์ดังแนบ
หัวข้อ
Download
1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ
2. ตรวจสอบหลักเกณฑ์การคัดเลือก
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม