ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

วันที่ 30 พ.ย. 2563

ด้วย วันวิสาขบูชา วันเพ็ญเดือน ๖ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องด้วยเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และองค์การสหประชาชาติยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลก ซึ่งในวาระที่จะถึงนี้ตรงกับวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรมการศาสนาได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน "เสาเสมาธรรมจักร" จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หัวข้อ
Download
1. แนวทางการดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
2. แบบรายงานประวัติและผลงาน
3. แบบนำเสนอ (เพิ่มเติม)
4. ข้อกำหนดเฉพาะของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม