องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ศิลปะการแสดง
ระบําอัปสรามาลัยร้อยเขาน้อยสีชมพู

วันที่ 5 ต.ค. 2564
 

ระบำอัปสรามาลัยร้อยเขาน้อยสีชมพู

            ระบำอัปสรามาลัยร้อยเขาน้อยสีชมพู เป็นการแสดงที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจากแหล่งท่องเที่ยวโบราณตั้งแต่สมัยโบร์ไพรกุกของเขมร ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบัน เป็นศิลปะแบบสมไบร์ไพรบุก จุดประกายให้นำมาประดิษฐ์ท่ารำในระบำอัปสรามาลัยร้อยเขาน้อยสีชมพู เป็นศิลปะ ที่มีลีลาท่ารำอ่อนช้อย งดงาม ผู้แสดงแต่งกายตามฉบับแบบนางอัปสราที่จำหลักอยู่ตามโบราณสถานของเขมรประกอบท่วงทำนองของเพลงเขมรโอมตูก สร้างความกลมกลืนและแสดงออกถึงความสำราญใจ เริงใจที่หมู่นางอัปสราพร้อมใจมาร่ายรำ เพื่อมาลัยร้อยสักการะแด่เทวสถานอันเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธา โรงเรีย อพป. คลองน้ำใส ในฐานะที่เป็นสถานศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของชุมชน จึงส่งเสริมให้ชุมชนและนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของปราสาทเขาน้อยสีชมพูและได้คิดค้นท่ารำในรูปแบบของนาฏศิลป์ไทยให้มีความสอดคล้องกับปราสาทโดยใช้ชื่อว่า "ระบำอัปสรามาลัยร้อยเขาน้อยสีชมพู

ข้อมูลโดย : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม


 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม