องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> อาหารพื้นเมือง
ชมพู่หวานคลองหาด

วันที่ 5 ต.ค. 2564
 
                                        ชมพู่หวานคลองหาดชมพู่หวานคลองหาด เป็นชมพู่ที่รสหวาน กรอบ อร่อย และมีผลขนาดใหญ่ เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเนื่องจากอำเภอคลองหาดดินมีคุณภาพดี การปลูกจะใช้การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน
และไม่มีการทำลายสิ่งแวดล้อมปัจจุบันได้เป็นสินค้า OTOP ของ อ.คลองหาด โดยมีการส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศอินโดนีเซีย
และมีการจัดงานชมพูหวานประจำทุกปี

ติดต่อได้ที่  :  102 หมู่ที่ 4 ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
         โทร  :  09-0127-6859, 08-1276-4126
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม