องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ศิลปะการแสดง
การแสดงในพิธีบูชาแม่มด บ้านปางลาง ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 5 ต.ค. 2564
 

     การทำพิธีบูชาแม่มด หรือการเล่นแม่มด มีความเป็นมาอันยาวนาน เป็นความเชื่อดั้งเดิมของประชาชนท้องถิ่นที่สืบทอดต่อมาจากบรรพบุรุษในอดีตมาหลายชั่วอายุคน จนเป็นประเพณีของคนพื้นที่ชุมชนบ้านปางลาง หมู่ที่ ๒ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ในความเชื่อของชาวบ้านปางลาง แม่มดเป็นเทพที่คอยดูแล ปกป้องรักษาประจำตัวมนุษย์ที่อยู่ในโลกนับตั้งแต่เกิดมา ทุกคนต้องมีการตั้งโจม โดยการทำนายของหมอตำแยและแม่มด สืบทอดความเชื่อนี้มาตั้งแต่โบราณกาล

            โจมครู จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของคนในหมู่บ้านปางลาง ทำจากไม้โมกมัน หรือไม้อื่น ตามชันษาของคน เด็กเกิดใหม่ทุกคนจะมีการกำหนดสัญลักษณ์ โดยดูจากลักษณะการเกิด หากมีการเกิดผิดปกติ เช่น มีรกพันคอ หมอตำแยจะบอกให้ทำสัญลักษณ์ไว้ที่โจม เสมือนเป็นลักษณะแทนตัวของคนที่เกิดมา

 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม