แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 20 ต.ค. 2564
 

"เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จังหวัดสระแก้ว

"เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จังหวัดสระแก้ว เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาใช้ปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน

 

ชุมชนคุณธรรมบ้านคลองอาราง

https://youtu.be/cnPLFmo8d2M

   ชุมชนคุณธรรมบ้านสุขมงคล

https://youtu.be/C0ZItD_oYj4

ชุมชนคุณธรรมบ้านใหม่ไทยพัฒนา

https://youtu.be/aWBsu2MXsUM

 


 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม