ข่าวสาร >> ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรม "มหกรรมท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมวิถีบูรพา ภายใต้วัฒนธรรมวิถีชีวิตใหม่แบบออนไลน์" ครั้งที่ ๓ ณ วังยาว รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

วันที่ 15 ธ.ค. 2564
 
            กิจกรรม"มหกรรมท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมวิถีบูรพา ภายใต้วัฒนธรรมวิถีชีวิตใหม่แบบออนไลน์" ครั้งที่ ๓ ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก (พัฒนาและยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมในวิถีบูรพาสู่ความยั่งยืน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
            โดยมีนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดงาน และนายราเมศ ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายกรายงานวัตถุประสงค์
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม