ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ ๙ ประจำปีื ๒๕๕๖

วันที่ 25 ก.ย. 2556
 

 

ด้วยจังหวัดสระแก้วได้กำหนดจัดกิจกรรม เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันทีึ่ ๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสงเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว เพื่อกระจายรายได้แก่ชุมชนและท้องถิ่น
ตลอดจนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ " เมืองผีเสื้อของผืนป่าภาคตะวันออก " ให้กับจังหวัดสระแก้ว โดยมีการจัดกิจกรรมการประกวด หุ่นผีเสื้อ และชุดขบวนแห่ผีเสื้อ ในวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป


 

 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม