ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 25 ก.ย. 2556
 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว กำหนดจัดประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรม จังหวัด สระแก้ว ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมี กลุ่มเเป้าหมาย คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมในทุกระดับ ผู้แทนหน่วยงานราชการ และสื่อมวลชน รวมทั้งสิ้น ๑,๔๕๐ คน

 

 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม