ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคัดเลือกศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่น จ.สระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๖

วันที่ 25 ก.ย. 2556
 

 

ด้วยจังหวัดสระแก้ว ได้จัดกิจกรรม "การคัดเลือกศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่น จ.สระแก้ว" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของ จ.สระแก้ว ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ที่จัดกิจกรรมขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่น สามารถเป็นศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมนำร่วงของจ.สระแก้วได้ เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว

 

 

 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม