ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๑ พรรษา

วันที่ 25 ก.ย. 2556
 

 

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเทิดทูนและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองกะพ้อ ตำบลสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม