ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การมอบเกียรติบัตรโครงการพัฒนาสถานประกอบการร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับเด็กและเยาวชน จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๖

วันที่ 25 ก.ย. 2556
 

 

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วมอบเกียรติบัตร ผู้ประกอบการร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม) ร่วมทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ มีจิตสำนึกและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบกิจการร้านเกมและเพื่อยกระดับมาตรฐานร้านเกมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่เด็กและเยาวชนในโครงการพัฒนาสถานประกอบการร้านวิดีทัศน์ (ร้านเกม) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับเยาวชน จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๖
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการประเมินคัดเลือกร้านเกมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ ประจำปี ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีร้านเกมที่ผ่านการประเมินคัดเลือกร้านเกมสีขาวทั้งสิ้น ๑๑๕ ร้าน โดยแบ่งเป็น ร้านที่ผ่านการประเมินคัดเลือกได้ระดับ ๓ ดาว จำนวน ๗ ร้าน ระดับ ๒ ดาว จำนวน ๑๒ ร้าน และระดับ ๑ ดาว จำนวน ๑๗ ร้าน
ทั้งนี้ มีร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม) ที่ผ่านการประเมินผลฯ ระดับ ๓ ดาว มีจำนวน ๖ ร้าน มีดังนี้
๑. ร้านชิลล์ ชิลล์ อำเภอวังน้ำเย็น
๒. ร้านเอ๊กไซด์ดิจิตอลคาราโอเกะ อำเภออรัญประเทศ
๓. ร้าน๑๓๑ แฮปปี้ อินเตอร์เน็ต อำเภออรัญประเทศ
๔. ร้านอินเตอร์เน็ต อำเภออรัญประเทศ
๕. ร้านสเทเบิ้ล อำเภออรัญประเทศ
๖. ร้านต้อง และตั้ม อำเภอเขาฉกรรจ์
ร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม) ที่ผ่านการประเมินผลฯ ระดับ ๓ ดาว และสามารถรักษามาตรฐาน ๒ ปี ต่อเนื่อง มีจำนวน ๑ ร้าน
ได้แก่ ร้านเจ แอนด์ พี เกมส์ อำเภอวังน้ำเย็น

 

 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม