ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควายจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ 20 มิ.ย. 2557
 

       นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายลลิตถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้เป็นประธานเปิดงานฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควายจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนกาสรกสิ วิทย์ อำเภอเมืองสระแก้ว ซึ่งเป็นการบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดประเพณีสู่ขวัญควายเพื่อเป็นการตอบแทนบุญควาย และอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญมิให้สูญหาย ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ขวัญควายให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอด และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมของจังหวัด โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การประกวดธิดากาสร (ธิดาควาย) ซึ่งในปีนี้ธิดากาสรฯ ได้แก่ นางสาวนภัทรศร สุทธิแพทย์ พร้อมทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวให้กับจังหวัดสระแก้ว นอกจากนี้ยังมีพิธีสู่ขวัญควาย การประกวดปั้นควาย การปลูกข้าวโดยวิธีโยน การแข่งขันการเดินโถกเถกการแจกพันธุ์ปลา แจกกล้าไม้และนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้รับความสนใจจากผู้สื่อข่าว และประชาชนจำนวนมาก
      สำหรับประเพณีสู่ขวัญควาย ถือว่าเป็นการอนุรักษ์และสื
บสานประเพณีการสู่ขวัญควายไม่ให้สูญหาย ทั้งนี้ กระบือ หรือควาย ถือเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับชาวไร่ชาวนามาช้านาน เป็นสัตว์ที่ให้คุณ และเป็นกำลังหลักของชาวนาในการปลูกข้าว เลี้ยงผู้คนตลอดมา ซึ่งการจัดงานฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควาย ก็เพื่อเตือนสติ เตือนจิต เตือนใจ ให้คนมีความกตัญญูกตเวที รำลึกถึงบุญคุณของควายที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ชาวนา ชาวนาจึงมีวิธีที่จะตอบแทนบุญคุณ ของควาย และขออโหสิกรรมต่อควาย
        สำหรับโรงเรียนกาสรกสิวิทย์
จัดตั้งขึ้นตามพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นโรงเรียนฝึกกระบือ และให้เกษตรกรมาใช้ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับกระบือเพื่องานเกษตรกรรม โดยเกษตรกรจะเข้าพักอาศัยตามสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตแบบพอเพียง ไม่ดิ้นรนหาความเดือดร้อน นับเป็นการฝึกกระบือให้ทำการเกษตรได้ดี และฝึกคนให้เข้าใจถึงวิธีการใช้กระบือในการทำเกษตรกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม


แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว
วันที่ข่าว : ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม