ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัปดาห์อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาสาน สัมพันธไมตรีมิติพระพุทธศาสนา ระหว่างไทย - กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 3 ก.ค. 2557
 

 

      จังหวัดสระแก้วร่วมกับกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญศาสนิกชนร่วมกิจกรรมโครงการสัปดาห์อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาสานสัมพันธไมตรีมิติพระพุทธศาสนา  ระหว่างไทย-กัมพูชา  ๘ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗   ร่วมสืบสานประเพณี การหล่อเทียนพรรษา  ทำบุญตักบาตร  การแสดงธรรมเทศนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ปรองดอง สมานฉันท์เชื่อมความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา  นิทรรศการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านศีล ๕ และการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน ไทย-กัมพูชา
       วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  วัดตาพระยา  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว
       วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗  วัดหนองปรือ  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว
       วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗  วัดคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
       วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  วัดหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

 

 

 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม