ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

วันที่ 4 ก.ค. 2557
 

 

           สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว  ได้จัดโครงการประชุมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และโครงการพัฒนาสถานประกอบการ (ร้านเกม) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน จังหวัดสระแก้ว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๗  ได้รับเกียรติจากนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์    ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด  เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว โดยมีผู้ประกอบการร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม/ร้านคาราโอเกะ) และร้านให้เช่า จำหน่าย หรือแลกเปลี่ยนภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เข้ารับการรับฟัง จำนวน ๑๕๘ คน  ซึ่งมีวิทยากรให้ความรู้ ดังนี้

๑)       แนวทางการประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและการป้องกันมิให้สถานประกอบการเป็นแหล่งเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด  โดย  นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์         ปลัดจังหวัดสระแก้ว

๒)       แนวทางการดำเนินกิจการร้านวีดิทัศน์  ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นสถานประกอบการที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าใช้บริการ และแนวทางการพัฒนาสถานประกอบการ (ร้านเกม) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าใช้บริการ  โดย นายสมเกียรติ พันธรรม   วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว

๓)       แนวทางการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  การขอต่อใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดย นางนภสร โศรกศรี  ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

 

ประมวลภาพกิจกรรม

 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม