ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เด็กและเยาวชน โดยผ่านพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อำเภอตาพระยา

วันที่ 8 ก.ค. 2557
 

     พระครูปัจจันตเขตคณาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอตาพระยา (ไทย) และเนนโซ้ะจิ เจ้าคณะอำเภอทมอพวก (กัมพูชา)  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสมเกียรติ  พันธรรม  วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว  ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายยุทธนา นุชนารถ นายอำเภอตาพระยา  หัวหน้าส่วนราชการ และศาสนิกชนชาวไทย-กัมพูชา  เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เด็กและเยาวชน โดยผ่านพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์    เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างพระภิกษุสงฆ์อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และพระภิกษุสงฆ์อำเภอทมอพวก จังหวัดบันเตียเมียนเจย  โครงการสัปดาห์“อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาสานสัมพันธไมตรี มิติพระพุทธศาสนาระหว่างไทย-กัมพูชา”  เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดตาพระยา อำเภอตาพระตา จังหวัดสระแก้ว 

ประมวลภาพกิจกรรม

 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม