ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา สานสัมพันธไมตรีมิติพระพุทธศาสนา ไทย – กัมพูชา (อ.คลองหาด จ.สระแก้ว)

วันที่ 10 ก.ค. 2557
 

        จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการสัปดาห์ อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา สานสัมพันธไมตรีมิติพระพุทธศาสนา ระหว่าง ไทย – กัมพูชา เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาวอำเภอคลองหาด และนายเจีย สุพาด นายอำเภอสำเภาลูน พันตำรวจตรี เป็จ ซาแรน ผู้กำกับสถานีตำรวจสำเภาลูน พันตำรวจตรี ลาย คน รอง.ผบ.พัน.ตชด.๘๑๒ และพระสงฆ์ ประชาชนอำเภอสำเภาลูน จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ร่วมกิจกรรมกับพี่น้องชาวไทย โดยการทำบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ทั้งนี้ จัดโครงการสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา สานสัมพันธไมตรีมิติพระพุทธศาสนา ระหว่าง ไทย – กัมพูชา ขึ้น ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือ ความสัมพันธไมตรีระหว่างเมืองคู่ขนาน ที่มีชายแดนติดต่อกัน โดยใช้มิติทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเป็นแกนกลาง
       ในโอกาสเดียวกันอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยนายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอคลองหาด ได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนมอบพันธุไก่ พันธุ์ปลา พันธุ์พืช ปุ๋ย แก่ประชาชน ตามโครงการหมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ เพื่อให้ประชาชนนำไปประกอบอาชีพ ลดรายจ่ายในครัวเรือน และนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาสังคมและวิถีชีวิต

ประมวลภาพกิจกรรม

 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม