ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ 15 ก.ค. 2557
 

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๗  วันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง อ.เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(เวลา ๐๘.๐๐ น.) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีถวายเทียนจำพรรษาพระราชทาน จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และหล่อเทียนพรรษา ทำบุญตักบาตร ถวายจตุปัจจัยเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวสระแก้ว เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก 

 

(เวลา ๒๐.๐๐ น.) กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา  พระราชธรรมภาณี เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมเกียรติ พันธรรม วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ จันทรา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว หน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวสระแก้ว เข้าร่วมเวียนร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง อ.เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
เนื่องด้วยวันอาสาฬหบูชาเป็
นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ ๒ เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จน พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี

 

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

พิธีทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

(เวลา ๐๘.๐๐ น.)นายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้เป็นประธานร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวสระแก้ว ได้ร่วมใจกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน ๕๐ รูป เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง อ.เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม