ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสร้างความปรองดองและคืนความสุขสู่ชาวสระแก้ว

วันที่ 24 ก.ค. 2557
 

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว นำโดยนายสมเกียรติ พันธรรม วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว  ร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองและคืนความสุขสู่ชาวสระแก้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลัง ความสามัคคีของคนในพื้นที่ การรวมเป็นพลังแผ่นดิน การร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อนำไปสู่การปรองดองสมานฉันท์อย่างยืน โดยได้นำผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว culture product of Thailand  (C-POT)  และการแสดงมโหรีปางลาง ร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดอง และคืนความสุขสู่ชาวสระแก้ว  ณ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม