ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

วันที่ 29 ก.ค. 2557
 

                สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ดำเนินโครงการพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยนายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๒ พรรษา และเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันจะก่อให้เกิดความสงบสุข และเกิดความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติสืบไป เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๔ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

ประมวลภาพกิจกรรม

 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม