ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชน สู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 27 พ.ย. 2557
 

จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำโล่เกียรติคุณเพื่อมอบให้แก่คณะศิลปกรรมศาสตร์ และสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะหน่วยงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพ นำทุนทางวัฒนธรรมในจังหวัดสระแก้ว มาสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าทางสังคม โดยได้รับเกียรติจาก นายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่บุคคล ดังนี้ ๑.ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ๒.ผศ.ดร.กิตติกร นพอุดมพันธ์ ผู้แทนสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ https://www.youtube.com/watch?v=Sw8RBdgySSw

 

 

 

 

 

 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม