ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูป รุ่นที่ ๖ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ 28 พ.ย. 2557
 

 

จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับวัดทรัพย์ใหญ่จรูญราษฎร์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูป รุ่นที่ ๖ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ๒.เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิกุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๓.เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสศึกษาอบรมตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ในการกำเนินการครั้งนี้ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึง ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ รวมระยะเวลาการดำเนนงาน ๑๕ วัน มีผู้เข้าร่วมอุปสมบท จำนวน ๑๔๐ รูป ณ วัดทรัพย์ใหญ่จรูญราษฎร์ ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ซึ่งมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธีเปิด / พิธีมอบผ้าไตรพระราชทาน ๒๘ พ.ย. ๕๗

 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม