ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม และการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

วันที่ 5 เม.ย. 2558
 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ได้มีการดำเนินการจัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์  สร้างภูมิคุ้มกัน     ทางสังคม จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๑๐๐ คน รวมจำนวน  ๒๐๐ คน คือ โรงเรียนบ้านพร้าว  อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว ในวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๘ และโรงเรียนบ้านท่าช้าง  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว ในวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๘  โดยโครงการดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมบรรยายเกี่ยวกับเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลต่างๆและสื่อในปัจจุบันเพื่อให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และพ่อแม่ผู้ปกครองในเรื่องดังกล่าว และมีการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ และกิจกรรม Walk  Rally เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและการเสริมสร้างค่านิยมไทย ๑๒ ประการ ทำให้ เด็ก เยาวชน และพ่อแม่ผู้ปกครองได้มีโอกาสได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันและเข้าใจสามารถนำความรู้เกี่ยวกับค่านิยมไทย ๑๒ ประการ ไปใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป

 

นายสมเกียรติ  พันธรรม วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ประธานเปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม รุ่นที่ ๑ ณ โรงเรียนบ้านพร้าว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

 

นายสมเกียรติ  พันธรรม วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธี และนายนายผุดผ่อง  บาลลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง ร่วมในโครงการครอบครัวสัมพันธ์  สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ ๑๘ มี.ค. ๕๘ ซึ่งโครงการมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น  “การสร้างบ้านด้วยรัก” อยู่กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ และกิจกรรม Walk  Rally เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและการเสริมสร้างค่านิยมไทย ๑๒ ประการ

 

 

 

เอกสารแนบ

Download 3.game.ppt
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม