ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เกณฑ์การคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ประเภทเด็ก และประเภทเยาวชน) (เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่น)

วันที่ 23 เม.ย. 2558
 

 

เกณฑ์ผู้ทำคุณประโยชน์ฯ ปี ๒๕๕๘   

๑)  เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  ประเภทเด็ก และประเภทเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒) เกณฑ์การคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่น)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘)

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ

Download culture of 1.pdf
Download culture of 2.pdf
Download 1.1.pdf
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม