ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
"แนวทางสังเกตสิ่งบ่งชี้เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้าย" และ "การรณรงค์ เจอ ต้อง แจ้ง"

วันที่ 21 ต.ค. 2558
 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขอความร่วมมือ เรื่องการเผยแพร่ชุดข้อมูล "แนวทางสังเกตสิ่งบ่งชี้เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้าย" และ "การรณรงค์ เจอ ต้อง แจ้ง" ต่อบุคคลในสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ข้าราชการ อาสาสมัคร นักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ บริษัทเอกชน ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่า ที่พักและร้านอาหารและประชาชนทั่วไป เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกมิให้เพิกเฉยและมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการร่วมสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติ บุคคลที่มีลักษณะ/พฤติการณ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองพร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดสำคัญต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบและระงับยับยั้งมิให้เหตุร้ายเกิดขึ้นได้"แนวทางสังเกตสิ่งบ่งชี้เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้าย" และ "การรณรงค์ เจอ ต้อง แจ้ง"

"แนวทางสังเกตสิ่งบ่งชี้เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้าย"

 

 

"การรณรงค์ เจอ ต้อง แจ้ง"

 

เอกสารแนบ

Download 3628-9-58.pdf
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม