ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดสระแก้ว เพื่อรับรางวัล “คนดีศรีสระแก้ว” ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ 4 พ.ย. 2558
 

๑. หลักเกณฑ์การคัดเลือก ฯ        .doc     .pdf

๒. แบบเสนอประวัติและผลงาน    .doc     .pdf

 

จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา เข้ารับการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๘

รางวัล“คนดีศรีสระแก้ว” ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดสระแก้ว (เข็มกลัดฝังเพชร) เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล หรือองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของจังหวัดสระแก้ว ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ดั้งนั้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะร่วมกันพัฒนาจังหวัดสระแก้ว จึงขอเชิญชวนส่งรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา เข้ารับการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดสระแก้ว ด้านการเมืองการปกครอง ด้านเกษตรกรรม ด้านเศรษฐกิจและสังคม

หมายเหตุ

- โดยกรอกข้อมูลประวัติและผลงานย้อนหลังไม่น้อยกว่า ๓ ปี พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี ส่งที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - หลักเกณฑ์การคัดเลือก ฯ และแบบเสนอประวัติและผลงาน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.m-culture.go.th/sakaeo http://www.facebook.com/culture.sakaeo และ LINE ID : sk-culture

(ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ ๐ ๓๗๔๒ ๕๐๒๙ – ๓๐ โทรสาร ๐ ๓๗๔๒ ๕๐๓๐)

 

 

เอกสารแนบ

Download Selection Criteria58.doc
Download history58.doc
Download Selection Criteria58.pdf
Download history58.pdf
Download img004.pdf
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม