แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว >> สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป
ดินแดนแห่งความงดงาม

วันที่ 7 มิ.ย. 2556
 

เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรื่องของอาณาจักรล้านนาซึ่งแผ่อิทธิผลปกคลุมทางตอนเหนือของประเทศไทย พญามังรายทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา ทรงย้ายเมืองราชธานีจากเดิมคือเมืองเชียงแสนมาที่เมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.1839 เพราะทรงเห็นว่าเมืองเชียงใหม่มีทำเลที่ตั้งเหมาะสม มีทรัพยากรทางธรรมชาติอันมั่งคั่ง และมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ อันได้แก่ แม่น้ำปิง ซึ่งถือได้ว่าเป็นสายโลหิตของผู้คนในอาณาจักร


                เมื่อทรงย้ายราชธานีมาที่เชียงใหม่ ได้ทรงสถาปนาชื่อเมืองว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” นับแต่นั้น เมืองเชียงใหม่ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองแห่งอาณาจักรล้านนาแทนที่เมืองเชียงแสนอันเป็นราชธานีเดิม พญามังรายได้พัฒนาเมืองเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้ทรงก่อสร้างวัดวาอารามขึ้นหลายแห่งมีวัดเชียงมั่น เป็นต้น รวมทั้งได้มีการตรากฎหมายที่เรียกว่า “มังรายศาสตร์”ขึ้นใช้ภายในอาณาจักรอีกด้วย

 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม