เกี่ยวกับสำนักงาน
ที่ตั้งและอาณาเขต

วันที่ 5 มิ.ย. 2556
 

 

: ที่ตั้ง :

จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๒๕๖ กิโลเมตร
มีเนื้อที่ประมาณ ๗,๑๙๕.๓๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๔,๔๙๖,๙๖๒ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้


ทิศเหนือ : ติดต่อกับ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ : ติดต่อกับ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 


 

 
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม