องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
ประเพณี : บุญข้าวหลาม (ต.ท่าแยก)

วันที่ 28 มี.ค. 2559
 

ชื่อประเพณี

ชื่อหลัก : บุญข้าวหลาม (ต.ท่าแยก)
แหล่ง : - - อำเภอ เมือง จังหวัดสระแก้ว

ประเพณีเกี่ยวกับ

ศาสนา  -

ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ) /อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น) /ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ

 • ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ)

   

  บุญข้าวหลาม เป็นประเพณีการทำบุญด้วยข้าวหลาม กระทำเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หลังจากเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว เพื่อแสดงถึงความอิ่มหนำสำราญและช่วยสืบทอดพุทธศาสนาได้อีกทางหนึ่ง เพราะการทำบุญด้วยข้าวหลามเป็นหนึ่งในลักษณะทาน 9 ครั้งตามพุทธประวัติ

  การเตรียมทำบุญข้าวหลามจะเริ่มขึ้นในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 ก่อนวันพระหนึ่งวันหรือเรียกกันว่าวันโกน ฝ่ายชายจะไปตัดไม้ไผ่อ่อนเป็นท่อน ๆ ตามขนาดของปล้องโดยให้ด้านหนึ่งติดปล้องไว้เพื่อป้องกันไม่ให้รั่ว ฝ่ายหญิงเตรียมแช่ข้าวเหนียว ขูดมะพร้าว ปรุงข้าวหลามให้ได้สามรส คือ หวาน มัน เค็ม สำหรับกรอกใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วนำไปเผาไฟ เช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านจะนำข้าวหลามพร้อมกับอาหารคาวหวานไปทำบุญร่วมกันที่วัด สำหรับชาวบ้านท่ากะบาก หมู่ ๑ๆ ตำบลท่าแยก ได้รักษาประเพณีบุญข้าวหลามไว้สืบทอดต่อกันมา อย่างเรียบง่าย
   

   

 • อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น)

   

  -

   

 • ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ

   

  -

 • การจัดงานเป็นประจำทุกปี

 • เริ่ม วันที่ - เดือน มีนาคม ถึง วันที่ - เดือน มีนาคม
 • งบประมาณที่ใช้

 • -
 • ได้รับงบประมาณจาก
 • หน่วยงาน/องค์กร (หลัก)

  -

 • จำนวนเงิน

  -

 • งบบริจาค
 • จำนวนเงิน

  -

 • จำนวนคนที่ร่วมงานประเพณี(ในปีที่ผ่านมา)

 • ๓๐๐
 • ผู้จัด

 • หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

  สภาวัฒนธรรมตำบลท่าแยก และชาวบ้านหมู่ ๑๐ บ้านท่ากะบาก

 • ชื่อ – สกุล (เลขานุการคณะกรรมการจัดงาน)

  นายเมืองชวน สีหะนาท

 • ที่อยู่

  อยู่ หมู่ ๑๐ บ้านท่ากะบาก ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 • โทรศัพท์

  ๐๘๑-๙๙๖๔๐๐๙

 • โทรสาร

  -

 • หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน ที่ร่วมจัด

  -

 • การสร้างงานและรายได้

 • มีความสามารถในการผลิตเชิงปริมาณ พร้อมแสดง สาธิตและจำหน่ายในโอกาสต่างๆ

   

 • การสร้างงานและรายได้ (ต่อครอบครัว/ชุมชน)

   


 •  
  วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
  วิสัยทัศน์
  "เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
  แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว  ปฏิทินกิจกรรม
  « มิถุนายน 2564 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30
  ดูปฏิทินทั้งหมด


  ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

  สายด่วนวัฒนธรรม
  Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม