องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
ประเพณี สงกรานต์ก่อเจดีย์ทรายที่วัดตาพระยา

วันที่ 29 มี.ค. 2559
 
รากวัฒนธรรมตามวิถีไทย | กระทรวงวัฒนธรรม

ชื่อประเพณี

ชื่อหลัก : สงกรานต์ก่อเจดีย์ทรายที่วัดตาพระยา
แหล่ง : - อำเภอ ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ประเพณีเกี่ยวกับ

ศาสนา  -

ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ) /อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น) /ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ

 • ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ)
 •  

  ประเพณีการขนทรายเข้าวัด มีมานานตั้งแต่โบราณกาล ถือกันว่า เมื่อเข้าวัดแล้วเดินออก ไปนอกวัด การเดินออกไปนอกวัดอาจจะมีดินติดเท้าออกไป ทำให้เกิดบาปอีกประการหนึ่งการ ขนทรายเข้าวัดแล้วควรจะก่อเป็นเจดีย์ทราย เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า ในปัจจุบันการขนทรายเข้าวัด ชาวตำบลตาพระยา ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย ได้พากันนำทรายมาเทกองไว้ จากนั้นก็ช่วยกันก่อเจดีย์ทรายตกแต่งให้สวยงามเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า จำนวน ๘ เจดีย์และก็ทำพิธีบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ปัจจุบันเทศบาลตำบลตาพระยา ได้เข้ามาสนับสนุนการจัดประเพณี ภายใต้ชื่อ สงกรานต์ ก่อเจดีย์ทรายที่วัดตาพระยา เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามต่อไป -

   

 • อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น)
 •  

  -

   

 • ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ
 •  

  -

  การจัดงานเป็นประจำทุกปี

 • เริ่ม วันที่ 12 เดือน เมษายน ถึง วันที่ 15 เดือน เมษายน
 • งบประมาณที่ใช้

 • 1,200,000
 • ได้รับงบประมาณจาก
 • หน่วยงาน/องค์กร (หลัก)
 • เทศบาลตำบลตาพระยา

 • จำนวนเงิน
 • 40,000

 • รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา
 • จำนวนเงิน
 • 20,000

  จำนวนคนที่ร่วมงานประเพณี(ในปีที่ผ่านมา)

 • 1,000
 • ผู้จัด

 • หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
 • คณะกรรมการวัดตาพระยา ชาวชุมชนตาพระยา

 • ชื่อ – สกุล (เลขานุการคณะกรรมการจัดงาน)
 • นายประดิษฐ์สรณ์ บุญศรี

 • ที่อยู่
 • อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

 • โทรศัพท์
 • ๐๘๙ ๐๙๘๔๕๒๘

 • โทรสาร
 •  

 • หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน ที่ร่วมจัด
 • เทศบาลตำบลตาพระยา

  การสร้างงานและรายได้

 • มีความสามารถในการผลิตเชิงปริมาณ พร้อมแสดง สาธิตและจำหน่ายในโอกาสต่างๆ
 •  

 • การสร้างงานและรายได้ (ต่อครอบครัว/ชุมชน)
 •  


   
  วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
  วิสัยทัศน์
  "เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
  แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว  ปฏิทินกิจกรรม
  « มิถุนายน 2564 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30
  ดูปฏิทินทั้งหมด


  ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

  สายด่วนวัฒนธรรม
  Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม