องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
ประเพณี แห่เจ้าพ่อพระปรง เพื่อสรงน้ำในเทศกาลสงกรานต์ (อำเภอเมืองสระแก้ว)

วันที่ 3 ส.ค. 2559

 

ชื่อประเพณี แห่เจ้าพ่อพระปรง เพื่อสรงน้ำในเทศกาลสงกรานต์
เป็นประเพณีเกี่ยวกับ ความเชื่อ
 
          ศาลเจ้าพ่อพระปรง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ชุมชนลุ่มน้ำบ้านหนองผูกเต่ามาอย่างยาวนาน เจ้าพ่อพระปรง มีนามเดิมว่า หลวงเดชาศิริ อดีตเป็นนายด่านรักษาการณ์อยู่ชายแดนเขตนี้ เป็นผู้มีความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยว เป็นที่เคารพของบุคคลทั่วไป มีสหายคู่ใจ คือ นายเสือกับนายสิงห์ ปัจจุบัน เจ้าพ่อเสือ อยู่ที่แควหนุมาน และเจ้าพ่อสิงห์ อยู่ที่จังหวัดจันทบุรี เมื่อมีผู้มาอธิษฐานขอพรแล้วประสบความสำเร็จสมความปรารถนา จึงมีผู้คนให้ความเลื่อมใสศรัทธา
          เริ่มแรกศาลเจ้าพ่อพระปรงเป็นศาลไม้เล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณริมแควพระปรง ตรงหมู่ที่ ๘ บ้านหนองโดน อำเภอกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรี บนถนนสายสุวรรณศร (สาย ๓๓ เดิม หรือชาวบ้านเรียกว่า ถนนเก่า) ชาวบ้านหนองผูกเต่ามีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อพระปรง จึงได้ร่วมกันบูรณะและกราบไหว้บูชา และถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านหนองผูกเต่าเป็นต้นมา ประเพณีมาเริ่มต้นเมื่อ พระคำหล้า ขันติสาโร นายสมัย จันทวงษ์ และนายบุญรัตน์ เชื้อแก้วพร้อมด้วยชาวบ้านหนองผูกเต่า ได้ร่วมกันอัญเชิญเจ้าพ่อพระปรงมาประดิษฐานที่สี่แยกถนนเก่า (ถนนสายสุวรรณศร หมายเลข ๓๓ เดิม) บริเวณหน้าบ้านของนายสมัย จันทวงษ์ เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาขอพรอันศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าพ่อพระปรง ร่วมสรงน้ำ และบริจาคเงินในเทศกาลสงกรานต์ โดยนำเงินที่ได้มาซื้อสังกะสีมุงหลังคาศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองผูกเต่า ตั้งแต่นั้นจึงกลายมาเป็นประเพณีของชุมชนเป็นต้นมาจนถึงปี พ.ศ.๒๕๑๗ คณะผู้นำหมู่บ้าน นำโดยนายบุญรัตน์ เชื้อแก้ว (ผู้ใหญ่บ้านขณะนั้น) พร้อมด้วยนายสมัย จันทวงษ์ นายสวาท และชาวบ้านส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นว่า ปัจจุบัน (ในขณะนั้น) ทางหลวงแผ่นดินได้ยายเส้นทางมาถนนสายใหม่ จึงร่วมกันย้ายศาลเจ้าพ่อพระปรงมาตั้งอยู่ ณ บริเวณสถานที่แห่งนี้ (ปัจจุบันนี้) จนถึงทุกวันนี้ สำหรับ เงินบริจาคที่ได้จะนำมาบูรณปฏิสังขรณ์ วัดบ้านหนองผูกเต่าเป็นประจำทุกปี จนก่อสร้างพระอุโบสถสำเร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ หลังจากนั้นคณะกรรมการได้แยกศาลเจ้าพ่อพระปรงออกจากวัดและคนในชุมชน มาดำเนินการที่ศาลเจ้าพ่อโดยตรง ภายใต้การจัดการของนายบุญรัตน์ เชื้อแก้วและคณะที่ผลัดเปลี่ยนเข้าร่วมดำเนินการ เจริญรุ่งเรื่อง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ศรัทธาของคนทั่วไป ซึ่งประเพณีดำเนินการ ระหว่าง วันที่ ๑๗-๑๙ เมษายน กลางคืนมีมหรสพ เช่น ลิเก หนัง ให้ชมฟรีตลอดงาน

          ประเพณีแห่เจ้าพ่อพระปรง จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ เมษายน เพื่อให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำเจ้าพ่อพระปรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพ กันมาช้านาน สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยจะมีพิธีทางพุทธศาสนา พิธีบวงสรวง การทอดผ้าป่าสามัคคี การจัดขบวนแห่เจ้าพ่อพระปรง กิจกรรมสำคัญ วันที่ ๑๙ เม.ย. จะเคลื่อนขบวนแห่เจ้าพ่อพระปรง ไปตามถนนสุวรรณศร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ เส้นทางจากที่ตั้งศาลเจ้าพ่อพระปรง ริมถนนสุวรรณศร หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านตำบลบ้านแก้ง ศาลาลำดวน สระแก้ว และตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว เพื่อให้ประชาชนสรงน้ำพระปรงโดยถ้วนหน้า เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๗ โดยผู้คนในภาคตะวันออกจะนำรถยนต์ร่วมขบวนแห่และเล่นน้ำสงกรานต์อย่าง สนุกสนานตลอดเส้นทาง เหมือนงานไหลของจังหวัดอื่นๆ
pic
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม