องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ประเพณีท้องถิ่น
ประเพณี พิธีไหว้ครูสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (อำเภอวัฒนานคร)

วันที่ 10 ส.ค. 2559

ชื่อประเพณี พิธีไหว้ครูสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เป็นประเพณีเกี่ยวกับ ความเชื่อ

          การจัดพิธีไหว้ครูนั้น มักนิยมจัดในวันพฤหัสบดี ซึ่งถือว่าเป็นวันครูซึ่งเกี่ยวข้องกับตำนานเทพเจ้าพระพฤหัสบดี ในปัจจุบันบางครั้งก็นิยมจัดกันในวันอาทิตย์ ได้อีก ๑ วัน แต่ไม่ว่าจะจัดวันพฤหัสบดีหรือวันอาทิตย์ จะต้องไม่ตรงกับวันพระ เพราะถือว่าครูจะไม่ลงมา และหาซื้อเครื่องสังเวยลำบาก เดือนที่นิยมกระทำการไหว้ครูตามแบบโบราณนั้น นิยมประกอบพิธีในเดือนที่เป็นเลขคู่ ยกเว้นเดือน ๙ เดือนเดียวที่อนุโลม เพราะถือเป็นเคล็ดว่าเป็นเลขที่ดีก้าวหน้า และมักกระทำกันในวันข้างขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นวัน ฟู ข้างแรมอันถือว่าเป็นวันจม ไม่นิยมประกอบพิธีกัน 
          ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นสถานที่ ที่ประชาชนได้ร่วมด้วยช่วยกันสร้างขึ้น ด้วยความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทั่วไป ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
          พิธีไหว้ครู จะจัดขึ้น ในวันที่ ๑๘ มกราคม (วันกองทัพไทย) ของทุกปี มีการแสดงของแตรวง การรำถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และการบูชาเครื่องสักการะต่าง ๆ จุดประสงค์เพื่อ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย เป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของจังหวัดสระแก้ว ให้คงอยู่ต่อไป โดยมีประชาชนในหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียงมาร่วมพิธีกันอย่างมากมาย ทำให้เกิดความสามัคคีในชุมชนแห่งนี้อย่างสันติสุข และยั่งยืนตลอดไป
pic
pic
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม