ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การสมัครคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดสระแก้วเพื่อรับรางวัล “คนดีศรีสระแก้ว” ประจำปี 2559

วันที่ 15 ก.พ. 2560
 จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนการสมัครคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดสระแก้วเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีสระแก้วประจำปี 2559โดยกรอกข้อมูลประวัติและผลงานดีเด่นย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 3 ปี พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล ส่งมายังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Download

หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ

แบบเสนอประวัติและผลงาน [Word][PDF]

หัวข้อ
Download
หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ
แบบเสนอประวัติและผลงาน [Word]
แบบเสนอประวัติและผลงาน [PDF]
PR
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม