ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชมการแสดงแสง สี เสียง “มาฆปูรมีศรีสระแก้ว” และร่วมงาน “มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา”

วันที่ 30 ม.ค. 2560

ด้วยจังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดจัดงานแสดงแสง สี เสียง "มาฆปูรมีศรีสระแก้วและงาน "มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา” จังหวัดสระแก้วประเทศไทย กับ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ทางศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้วให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้ว ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน/ท้องถิ่นด้วยการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน เพื่อการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติและส่งเสริมการเชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่างประเทศไทย - กัมพูชาในมิติศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีโดยในปี ๒๕๖๐ ได้กำหนดจัดงานแสดง แสง สี เสียง "มาฆปูรมีศรีสระแก้ว” ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ปราสาทสด๊กก๊อกธม ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง และกำหนดจัดงาน "มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา” จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย กับ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา  ปราสาทสด๊กก๊อกธม ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

 

การจัดแสดงแสง สี เสียง ในงานมาฆปูรมีศรีสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ (จำนวน ๓ ครั้ง/ภาคค่ำ คือ วันซ้อมใหญ่ และวันแสดงจริง ๒ วัน) มีเนื้อหาการแสดงที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์สำคัญของปราสาทสด๊กก๊อกธม ทำให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อชุด "สด๊กก๊อกธม คืนฝัน สันติ โลกา บูชามาฆปูรมี จำนวน  องก์ ดังนี้

                   องก์ที่ ๑  ปราสาทใหญ่ในตาโลก

                   องก์ที่ ๒  ปราสาทพราหมณ์ในคืนเพ็ญของชาวพุทธ

                   องก์ที่ ๓  อัศจรรย์คืนฝันแห่งสันติ

                   องก์ที่ ๔  รูปสลักนานากฤษณาวาตาร

                   องก์ที่ ๕  กำเนิดปราสาทแห่งความสัมพันธ์

                   องก์ที่ ๖  พุทธะ-พุทธาวตาร

                   องก์ที่ ๗  ปัจจุบันและวันต่อไป        

 

         

การแสดงแสง สี เสียง ในงานมาฆปูรมีศรีสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

สด๊กก๊อกธม : สัมพันธ์ ศรัทธา บูชามาฆปูรมี ๒๕๕๙   https://youtu.be/ivTJ22LPx2k

"มหามาฆฤกษ์เบิกฟ้า สานศรัทธาเป็นหนึ่งเดียว๒๕๕๘   https://youtu.be/355cELVjDkw

Download

แผ่นพับงานแสดงแสง สี เสียง "มาฆปูรมีศรีสระแก้วและงาน "มาฆบูชาอาเซียน"

กำหนดการจัดงานแสดง แสง สี เสียง "มาฆปูรมีศรีสระแก้วและงาน "มาฆบูชาอาเซียน"

หัวข้อ
Download
แผ่นพับงานแสดงแสง สี เสียง “มาฆปูรมีศรีสระแก้ว” และงาน “มาฆบูชาอาเซียน"
กำหนดการจัดงานแสดง แสง สี เสียง “มาฆปูรมีศรีสระแก้ว” และงาน “มาฆบูชาอาเซียน"
“สด๊กก๊อกธม : คืนฝัน สันติ โลกา บูชามาฆปูรมี” จำนวน ๗ องก์
องก์ที่ ๑ ปราสาทใหญ่ในตาโลก
องก์ที่ ๒ ปราสาทพราหมณ์ในคืนเพ็ญของชาวพุทธ
องก์ที่ ๓ อัศจรรย์คืนฝันแห่งสันติ
องก์ที่ ๔ รูปสลักนานากฤษณาวาตาร
องก์ที่ ๕ กำเนิดปราสาทแห่งความสัมพันธ์
องก์ที่ ๖ พุทธะ-พุทธาวตาร
องก์ที่ ๗ ปัจจุบันและวันต่อไป
Banner
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม