ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอระดับจังหวัด ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา”

วันที่ 8 มี.ค. 2560
 


ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหัวข้อ "ตามรอยเท้าพ่อ (ศาสตร์พระราชา)” รางวัลชนะเลิศ ๓ รางวัล ได้แก่


ชื่อผลงาน "การรู้หน้าที่”

เจ้าของผลงาน นายณัฐพล ประสาททอง

โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

แนวคิดในการผลิตคลิปวีดิโอ ทุกคนทุกสิ่งบนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่มีหน้าที่เป็นของตัวขึ้นอยู่กับวัยและความเหมาะสมการจะทำอะไรก็ตามถ้าทำคนเดียวความสำเร็จก็จะไม่เกิดจะต้องรู้จักความร่วมมือและหน้าที่ที่สำคัญคือการช่วยเหลือผู้อื่นเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙


ชื่อผลงาน "แค่พอเพียง...ก็เพียงพอ”

เจ้าของผลงาน ทีม WNY.FILM (นายสหัสวรรษ ภัตส์สกุลปรีชา , นางสาวอนันตญา อนุรักษ์ และเด็กหญิงอินทราณี ศิริวิ) อาจารย์ที่ปรึกษา น.ส.สนธินี ผิวแก้ว

โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

แนวคิดในการผลิตคลิปวีดิโอ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเริ่มต้นง่ายๆ จากกิจวัตรประจำวันของเราเดินตามรอยพ่อ รู้จักพอเพียง เราก็มีอย่างเพียงพอ ดังคำที่ว่า "แค่พอเพียง...ก็เพียงพอ”


ชื่อผลงาน "ศาสตร์พระราชา คือ แรงบันดาลใจ”

เจ้าของผลงาน นายภาวัช ธนงค์พิชเญศ อาจารย์ที่ปรึกษา น.ส.ศิริวรรณ วิบูลย์มา

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แนวคิดในการผลิตคลิปวีดิโอ เป็นการนำหลักภูมิสังคม ๑ ใน ๒๓ ข้อของหลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มาประยุกต์ใช้ในการเรียนของสถานศึกษาและการทำงานในชีวิตประจำวัน ซึ่งหลักภูมิสังคมนั้นถือว่าเป็นศาสตร์พระราชาอย่างหนึ่งที่ทุกคน สามารถเข้าใจ เข้าถึง และนำไปพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมส่วนรวมได้

รางวัลชนะเลิศ ๓ รางวัล เป็นทุนการศึกษา รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และได้รับสิทธิ์ในการส่งเข้าประกวดระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


หัวข้อ
Download
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
2
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม