ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ 21 ก.พ. 2560

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วย ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

ในการประกวดครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกตัวแทน ระดับจังหวัด เข้าไปประกวดในระดับภาค โดยแบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น ๓๐ ทีม ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา ๑๘ ทีม และมัธยมศึกษา ๑๒ ทีม รวมจำนวนนักเรียน ๑๙๒ คน ซึ่งจะคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด ระดับประถมศึกษา จำนวน ๗ ทีม แบ่งเป็นประเภทหญิงล้วน จำนวน ๕ ทีม ประเภทชายล้วน ๒ ทีม และระดับมัธยมศึกษา ๗ ทีม แบ่งเป็นประเภทหญิงล้วน จำนวน ๕ ทีม ประเภทชายล้วน ๒ ทีม เข้าร่วมการประกวดในระดับภาคต่อไป

 

ผลการคัดเลือกตัวแทน ระดับจังหวัด เข้าร่วมประกวดในระดับภาค ดังนี้

ระดับประถมศึกษา

ประเภทหญิงล้วน จำนวน ๕ ทีม  ได้แก่ โรงเรียนบ้านรัตนะ , โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ โรงเรียนบ้านหินกอง , โรงเรียนเทศบาล ๒ (ลัดกะสัง) และโรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย

ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า

ประเภทหญิงล้วน จำนวน ๕ ทีม ได้แก่ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ,โรงเรียนวังหลังวิทยาคม ,โรงเรียนบ้านคลองผักขม . โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ และโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา

ประเภทชายล้วน ๑ ทีม ได้แก่ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

 

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม