ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ 28 ก.พ. 2560

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วย ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ในการประกวดครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกตัวแทน ระดับจังหวัด เข้าไปประกวดในระดับภาค ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๔๘ คน โดยแบ่งการประกวดออกเป็น ๔ ช่วงชั้น คือ ช่วงชั้นที่ ๑ ป.๑ ป.๓ จำนวน ๑๑ คน , ช่วงชั้นที่ ๒ ป.๔ – ป.๖ จำนวน ๑๓ คน , ช่วงชั้นที่ ๓ ม.๑ – ม.๓ จำนวน ๑๔ คน , ช่วงชั้นที่ ๔ ม.๔ – ม.๖ จำนวน ๑๐ คน เข้าร่วมการประกวดในระดับภาคต่อไป

ผลการคัดเลือกตัวแทน ระดับจังหวัด เข้าร่วมประกวดในระดับภาค ดังนี้
ช่วงชั้นที่ ๑ ป.๑ –ป.๓ ได้แก่ ด.ญ.ปนิดา โจทน์ รร.คลองน้ำเขียว , ด.ญ.อมลวรรณ บุญเที่ยง รร.บ้านหินกอง และด.ญ.วรรณวิสา อยู่เจริญ รร.คลองน้ำเขียว
ช่วงชั้นที่ ๒ ป.๔ – ป.๖ ได้แก่ ด.ญ.ปิยธิดา จันทะพันธ์ รร.บ้านคลองน้ำเขียว , ด.ญ.กิตติกา แก้งจังหาร รร.เทศบาล ๒ ลัดกะสัง และด.ญ.กีรติกานต์ เรืองกล้า
รร.บ้านคลองน้ำเขียว
ช่วงชั้นที่ ๓ ม.๑ – ม.๓ ได้แก่ ด.ญ.น้ำทิพย์ สัตย์ฌุชนม์ รร.บ้านคลองผักขม , น.ส.ชนากานต์ ถึงฝั่ง รร.บ้านเขาพรหมสุวรรณ และน.ส.ณัฐธิดา ล่ามกระโทก รร.บ้านเขาพรหมสุวรรณ
ช่วงชั้นที่ ๔ ม.๔ – ม.๖ ได้แก่ น.ส.ฟ้ารุ้ง อายุวรค์ รร.วังหลังวิทยาคม น.ส.ณิชากร วงค์มานิตย์ รร.วังหลังวิทยาคม และน.ส.อรัญญา พันธ์วิชัย รร.ทัพราชวิทยา

 

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม