ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ 15 มี.ค. 2560

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีนางศศิพัชร พงษ์เจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียนตัวแทนระดับจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
ในการประกวดครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภาค ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว โดยแบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า โดยมีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น ๔๒ ทีม ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา ประเภททีมหญิง จำนวน ๑๘ ทีมประเภททีมชาย ๒ ทีม และระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิง จำนวน ๑๙ ทีมประเภททีมชาย ๓ ทีม รวมจำนวนนักเรียน ๓๓๗ คน ซึ่งจะคัดเลือกตัวแทนระดับภาคจำนวน ๑๒ ทีม ประเภททีมหญิง ๘ ทีม (ประถมศึกษา ๔ ทีม และมัธยมศึกษา ๔ ทีม) ประเภททีมชาย ๔ ทีม(ประถมศึกษา ๒ ทีม และมัธยมศึกษา ๒ ทีม) เข้าร่วมการประกวด ในระดับประเทศต่อไป
ผลการคัดเลือกตัวแทน ระดับภาค เข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ ดังนี้
ระดับประถมศึกษา
ประเภทหญิงล้วน จำนวน ๔ ทีม ได้แก่ โรงเรียนบ้านหินกอง จ.สระแก้ว ,โรงเรียนวัดบางโรง จ.ฉะเชิงเทรา , โรงเรียนบ้านคลองหันแกง จ.ปราจีนบุรี และโรงเรียนบ้านรัตนะ จ.สระแก้ว
ประเภทชายล้วน ๑ ทีม ได้แก่ โรงเรียนวัดเกาะพิกุล จ.นครนายก
ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
ประเภทหญิงล้วน จำนวน ๔ ทีม ได้แก่ โรงเรียนบ้านนา (นายกพิทยากร) จ.นครนายก ,โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จ.สระแก้ว , โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา และโรงเรียนวังหลังวิทยาคม จ.สระแก้ว
ประเภทชายล้วน ๒ ทีม ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง จ.ปราจีนบุรี และโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จ.สระแก้ว
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม