ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ 16 มี.ค. 2560

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียนตัวแทนจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

ในการประกวดครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกตัวแทน ระดับภาคคณะสงฆ์ เข้าไปประกวดในระดับประเทศ ซึ่งมีนักเรียนตัวแทนจากจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๔๕ คน โดยแบ่งการประกวดออกเป็น ๔ ช่วงชั้น คือ ช่วงชั้นที่ ๑ ป.๑ –ป.๓ จำนวน ๑๑ คน , ช่วงชั้นที่ ๒ ป.๔ –ป.๖ จำนวน ๑๑ คน , ช่วงชั้นที่ ๓ ม.๑ –ม.๓ จำนวน ๑๒ คน , ช่วงชั้นที่ ๔ ม.๔ –ม.๖ จำนวน ๑๑ คน โดยจะคัดเลือกตัวแทนระดับภาคคณะสงฆ์ ช่วงชั้นละ ๓ คน เข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศต่อไป

ผลการคัดเลือกตัวแทนระดับภาคคณะสงฆ์ (ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว) เข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ ดังนี้
ช่วงชั้นที่ ๑ ป.๑ –ป.๓ ได้แก่ ด.ญ.ศิตราภรณ์ อินทร์สวัสดิ์ รร.วัดบางโรง จ.ฉะเชิงเทรา , ด.ญ.ณัฐณิชา นิจสินธุ์ รร.ตลาดบางบ่อ จ.ฉะเชิงเทรา และด.ญ.กมลรัตน์ ศรีทอง รร.มัธยมวัดใหม่กรงทอง จ.ปราจีนบุรี
ช่วงชั้นที่ ๒ ป.๔ –ป.๖ ได้แก่ ด.ญ.ณัฎฐนิชา ชาญชัย รร.วัดดอนยอ จ.นครนายก , ด.ญ.กีรติกานต์ เรืองกล้า รร.บ้านคลองน้ำเขียว จ.สระแก้ว และด.ญ.สุชาดา นาคา รร.วัดตำหนัก จ.นครนายก
ช่วงชั้นที่ ๓ ม.๑ – ม.๓ ได้แก่ ด.ญ.กรรภิรมย์ แสนคำภา รร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา , น.ส.มาณวิกา แสงสี รร.วัดเกาะกา จ.นครนายก และด.ญ.จิตตินันท์ สายพนัส รร.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ช่วงชั้นที่ ๔ ม.๔ –ม.๖ ได้แก่ น.ส.กัลยา งามสงวน รร.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี , น.ส.นันทิยา บุญคำแสน รร.นครนายกวิทยา จ.นครนายก และน.ส.นัสสมล แก่นภมร รร.บางน้ำเปรี้ยววิทยา จ.ฉะเชิงเทรา

pic
pic
pic
pic
pic
pic
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม