ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันที่ 29 มี.ค. 2560

 วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ .นายสมเกียรติ  พันธรรม วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว  สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้มีมติการประชุมให้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหัดสระแก้ว เพื่อรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน และจัดทำ(ร่าง) แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
pic
pic
pic
pic
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม