ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
“วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” ณ โบราณสถานปราสาทสด๊กก๊อกธม จ.สระแก้ว

วันที่ 2 เม.ย. 2560

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานพิธีเปิดงาน "วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” พร้อมด้วย นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายเมธาดล วิจักขณะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี , จ.ส.ต.สกล. ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครนายก นายสมเกียรติ พันธรรม วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว และอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) ร่วมกิจกรรมรณรงค์การดูแลมรดกทางศิลปะวัฒนธรรม เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้ทรงคุณค่าสืบไป ณ โบราณสถานปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

ในครั้งนี้นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร, นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว, จ.ส.ต.สกล. ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครนายก และนายสมกียรติ พันธรรม วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับแผนพัฒนาเสริมศักยภาพปราสาทสด๊กก๊อกธมโดยจัดตั้งเป็นอุทยานประวัฒิศาสตร์แห่งใหม่ของกรมศิลปากร เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดสระแก้ว ของประเทศและเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน

pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม