ข่าวประกาศ

ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวฝึกอบรม รายงานงบทดลอง 
  11/04/2565 >> ขยายเวลารับสมัคร << ประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๕
  24/03/2565 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการรับสมัครผลงาน เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" ประเภทบุคคล หน่วยงาน และโครงการ รายละเอียดดังนี้ ทั้งหากสนใจโปรดติดต่อ ๐๓๗ ๔๒๕ ๐๓๐
  23/03/2565 วารสารพัฒนาศิลป์วิชาการเพื่อเป็นสื่อกลาง การเผยแพร่ผลงานวิจัยในสาขาวิชาปรัชญา กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกสาขา ปี 5 ฉบับ 1
     

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น อาหารพื้นเมือง โบราณสถานและวัตถุ ศิลปะการแสดง ศิลปินดีเด่นฯ สินค้าทางวัฒนธรรม ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 
  21/06/2561 ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ
  10/08/2559 ประเพณี พิธีไหว้ครูสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (อำเภอวัฒนานคร)
  10/08/2559 การแสดง รำกลองยาวบ้านตากฟ้า (อำเภอคลองหาด)
     

มัลติมีเดีย
เอกสารดาวน์โหลด คลังรูป วีดีโอ 
  14/07/2564 แบบฟอร์มเสนอผลงานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 2564
10/09/2561 หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนแก่ศาสนสถาน
  17/07/2559 คู่มือสำหรับประชาชน ตามตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
     

 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์

 
วิสัยทัศน์ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


Thailand e-Government
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
data.go.thศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์