หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
>> ขยายเวลารับสมัคร << ประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๕ (11 เม.ย. 2565)
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการรับสมัครผลงาน เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" ประเภทบุคคล หน่วยงาน และโครงการ รายละเอียดดังนี้ ทั้งหากสนใจโปรดติดต่อ ๐๓๗ ๔๒๕ ๐๓๐ (24 มี.ค. 2565)
วารสารพัฒนาศิลป์วิชาการเพื่อเป็นสื่อกลาง การเผยแพร่ผลงานวิจัยในสาขาวิชาปรัชญา กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกสาขา ปี 5 ฉบับ 1 (23 มี.ค. 2565)
วารสารพัฒนาศิลป์วิชาการเพื่อเป็นสื่อกลาง การเผยแพร่ผลงานวิจัยในสาขาวิชาปรัชญา กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกสาขา ปี 4 ฉบับ 2 (23 มี.ค. 2565)
ขอเชิญผู้มีความสนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมในโครงการคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามแนวทางการคัดเลือก สามารถดูลายละเอียดต่างๆได้ตามนี้ (9 มี.ค. 2565)
ขอเชิญเที่ยวงาน "ตามรอยปราสาทศิลาสด๊กก๊อกธม" (8 มี.ค. 2565)
ขอความร่วมมือสวมหมวกนิรภัยขณะขัยขี่หรือโดยสาร ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ (28 ก.พ. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วขอประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ (18 ก.พ. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วขอประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๕ (18 ก.พ. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดออกแบบประติมากรรมพญานาค Landmark หนองคาย (18 ก.พ. 2565)
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
CPOT GRAND EXPOSITION งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย ๑๖ -๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (18 ก.พ. 2565)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ขอเชิญเด็กและเยาวชน ส่งผลงานประกวดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ "เยาวชนสรา้งสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม" ติดตามรายละเอียดได้ที่ เฟสบุ๊ค "สร้างสรรค์ไทย" (17 ก.พ. 2565)
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ ๗๕ ปี การสถาปนา (4 ก.พ. 2565)
ขอเชิญประชาชนผู้มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแนวคิดการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ "ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม" กระทรวงวัฒนธรรม (20 ม.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด (17 ม.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565 (17 ม.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วประชาสัมพันธ์ ประชาชนผู้มีความสนใจ ดาวน์โหลด Mobile Application "เที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย“ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว (20 ธ.ค. 2564)
ขอเชิญชวนผู้มีความสนใจส่งผลงานประกวดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ " เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน " (13 ธ.ค. 2564)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพนัธ์ คำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ ๓๕๐๙ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ (9 ธ.ค. 2564)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วขอประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๘) (18 พ.ย. 2564)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม