หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชาชนผู้มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแนวคิดการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ "ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม" กระทรวงวัฒนธรรม (20 ม.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด (17 ม.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565 (17 ม.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วประชาสัมพันธ์ ประชาชนผู้มีความสนใจ ดาวน์โหลด Mobile Application "เที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย“ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว (20 ธ.ค. 2564)
ขอเชิญชวนผู้มีความสนใจส่งผลงานประกวดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ " เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน " (13 ธ.ค. 2564)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพนัธ์ คำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ ๓๕๐๙ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ (9 ธ.ค. 2564)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วขอประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๘) (18 พ.ย. 2564)
เชิญชวนสมัครและส่งผลงานเข้าคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จังหวัดสระแก้ว (18 พ.ย. 2564)
ประกาศรับสมัคร องค์กรด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่น อาเซียน แห่งประเทศไทย ปี ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. (16 พ.ย. 2564)
แนวทางและมาตรการเพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๔ (11 พ.ย. 2564)
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ ๕๔ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (9 พ.ย. 2564)
ยุทธศาสตร์ การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ 37) (9 พ.ย. 2564)
ยุทธศาสตร์ การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ 36) (9 พ.ย. 2564)
จังหวัดสระแก้วขอความร่วมมือปฏิบัติตาม "มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร" และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ (9 พ.ย. 2564)
จังหวัดสระแก้วจัดประชุมการจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2564 (28 ต.ค. 2564)
มอบเกียรติบัตร สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” (27 ต.ค. 2564)
พิธีมอบทุนนิฐิองค์พระปฐมเจดีย์ (27 ต.ค. 2564)
ทำเนียบผู้ประกอบการผ้าไทยในจังหวัดสระแก้ว (18 ต.ค. 2564)
ทำเนียบรางวัลด้านดนตรีไทยของจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ (7 ต.ค. 2564)
ทำเนียบ บุคคลต้นแบบตามรอยคุณธรรม ๙ ประการ ตามพระราชดำรัส (7 ต.ค. 2564)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม