หน้าหลัก >> เอกสารดาวน์โหลด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดเอกสารดาวน์โหลด ข่าว/บทความทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอผลงานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 2564 (14 ก.ค. 2564)
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนแก่ศาสนสถาน (10 ก.ย. 2561)
คู่มือสำหรับประชาชน ตามตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (17 ก.ค. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ตามตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เเบบคำขออนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (17 ก.ค. 2559)
อ่าน 2713 ครั้ง
สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (29 ม.ค. 2558)
วารสารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว เดือนเม.ย.-ก.ย.๕๗ (29 ม.ค. 2558)
แบบตอบรับการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (6 พ.ย. 2557)
วารสารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว เดือนต.ค.๕๖-มี.ค.๕๗ (11 มิ.ย. 2557)
แบบฟอร์มเสนอข้อมูลประวัติและผลงาน (24 ก.ย. 2556)
คู่มือคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ (24 ก.ย. 2556)
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ผู้ทำคุณประโยชน์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (24 ก.ย. 2556)
แบบขอโอนมารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (24 ก.ย. 2556)
คู่มือสำหรับประชาชน (12 มิ.ย. 2556)
คู่มือสำหรับประชาชนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ตามตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
อ่าน 360 ครั้ง
เอกสารดาวน์โหลด16 (12 มิ.ย. 2556)
เอกสารดาวน์โหลด17 (12 มิ.ย. 2556)
เอกสารดาวน์โหลด18 (12 มิ.ย. 2556)
เอกสารดาวน์โหลด19 (12 มิ.ย. 2556)
เอกสารดาวน์โหลด15 (12 มิ.ย. 2556)
เอกสารดาวน์โหลด13 (12 มิ.ย. 2556)
เอกสารดาวน์โหลด11 (12 มิ.ย. 2556)
1 2 ถัดไป >>
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม