หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
คัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ (4 พ.ค. 2561)
หลักเกณฑ์การประกวดธิดากาสร จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 พ.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 158 ครั้ง
ทำเนียบผู้ได้รับรางวัล "คนดีศรีสระแก้ว" (30 มี.ค. 2561)
จังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดสระแก้ว เพื่อรับรางวัล "คนดีศรีสระแก้ว" ขึ้น ตั้งแต่ปี 2554 - ปัจจุบัน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีคุณูปการต่อจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ประกาศสงกรานต์ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ (27 มี.ค. 2561)
เกณฑ์การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยนช์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (20 มี.ค. 2561)
“สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” (20 มี.ค. 2561)
ประกาศผลการประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมมารยาทไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (20 มี.ค. 2561)
การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (7 มี.ค. 2561)
การคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ส่งเอกสารภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑) (7 มี.ค. 2561)
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (7 มี.ค. 2561)
ประกาศผลการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2561 (6 มี.ค. 2561)
E Book ลอยกระทง รักษ์น้ำ รักวัฒนธรรม (2 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
"ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม" (31 ต.ค. 2560)
จังหวัดสระแก้วจัดพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอย ณ อ่างเก็บน้ำท่ากะบาก (27 ต.ค. 2560)
จังหวัดสระแก้ว จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (26 ต.ค. 2560)
จังหวัดสระแก้วร่วมสืบสานวิถีถิ่น วิถีไทยส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา (8 ต.ค. 2560)
หนังสือ "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี" รวบรวมต้นไม้มรดกล้ำค่า ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อายุกว่า ๑๐๐ ปี ๖๕ ต้นทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ (5 ต.ค. 2560)
การประเมินผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ระดับจังหวัด ส่งเข้าประกวดระดับประเทศ (21 ก.ย. 2560)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะสองแผ่นดินไทย-กัมพูชา ในวันออกพรรษา (21 ก.ย. 2560)
ถ่ายทำชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (20 ก.ย. 2560)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม