หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนสมัครและส่งผลงานเข้าคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จังหวัดสระแก้ว (18 พ.ย. 2564)
ประกาศรับสมัคร องค์กรด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่น อาเซียน แห่งประเทศไทย ปี ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. (16 พ.ย. 2564)
แนวทางและมาตรการเพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๔ (11 พ.ย. 2564)
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ ๕๔ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (9 พ.ย. 2564)
ยุทธศาสตร์ การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ 37) (9 พ.ย. 2564)
ยุทธศาสตร์ การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ 36) (9 พ.ย. 2564)
จังหวัดสระแก้วขอความร่วมมือปฏิบัติตาม "มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร" และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ (9 พ.ย. 2564)
จังหวัดสระแก้วจัดประชุมการจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2564 (28 ต.ค. 2564)
มอบเกียรติบัตร สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” (27 ต.ค. 2564)
พิธีมอบทุนนิฐิองค์พระปฐมเจดีย์ (27 ต.ค. 2564)
ทำเนียบผู้ประกอบการผ้าไทยในจังหวัดสระแก้ว (18 ต.ค. 2564)
ทำเนียบรางวัลด้านดนตรีไทยของจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ (7 ต.ค. 2564)
ทำเนียบ บุคคลต้นแบบตามรอยคุณธรรม ๙ ประการ ตามพระราชดำรัส (7 ต.ค. 2564)
ทำเนียบ หน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร” ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (6 ต.ค. 2564)
ขอเชิญประชาชนผู้มีความสนใจ เผยแพร่ผลงานศึกษาวิจัยด้านแรงงานที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้สืบค้นต่อไป (13 ก.ย. 2564)
เว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ www.nlrc.mol.go..th หรือสามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้งานได้ตามเอกสารแนบที่ปรากฏ
สรุปผลการตัดสิน การประกวดผลงานวันแม่ฯ ทั้ง 4 ประเภท รวมจำนวนผู้ส่งผลงานทั้งสิน 76 ผลงาน (8 ก.ย. 2564)
ขอเชิญท่านที่มีความสนใจ ร่วมการเสวนา เรื่องการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยในประเทศจีน ผ่าน Zoom (31 ส.ค. 2564)
ในวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.30 - 16.30 น. ผ่านช่องทาง online
กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ " รากไทย " (31 ส.ค. 2564)
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสใัครพร้อมส่งผลงาน หัวข้อ " รากไทย " ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 กันยายน 2564 รายละเอียดตาม QR-code ที่ปรากฏ
ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (18 ส.ค. 2564)
โครงการเส้นทางท่องเที่ยวจาริกแสวงบุญ ในมิติทางวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดสระแก้ว (18 ส.ค. 2564)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม