หน้าหลัก >> เกี่ยวกับสำนักงาน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดเกี่ยวกับสำนักงาน ข่าว/บทความทั้งหมด

เกี่ยวกับสำนักงาน
ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (13 ม.ค. 2559)
๑๑. รายงานการประชุมประจำเดือน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ (5 ม.ค. 2559)
ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ (5 ม.ค. 2559)
ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ (8 ธ.ค. 2558)
รายงานการประชุมประจำเดือน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ (25 พ.ย. 2558)
แบบสำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชน "วันพ่อแห่งชาติ" พ.ศ. ๒๕๕๗ (21 พ.ย. 2557)
การพิจารณาแผนปฏิบัติการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (19 พ.ย. 2557)
การสำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนต่อนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และการรับรู้เกี่ยวกับหน่วยงานของกระทรวงวัฒนธรรม (28 ต.ค. 2557)
หลักเกณฑการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนตอจังหวัดสระแกว ประจําป ๒๕๕๗ (28 ต.ค. 2557)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (21 ต.ค. 2557)
ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง กำหนดเวลาปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (13 ต.ค. 2557)
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม/ร้านคาราโอเกะ) และร้านให้เช่า จำหน่าย หรือแลกเปลี่ยนภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (29 ส.ค. 2557)
หลักเกณฑ์การให้คะแนนในแบบประเมินคัดเลือกร้านเกมสีขาว ประจำปี ๒๕๕๗ โครงการ “ร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน” (23 มิ.ย. 2557)
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ (20 มิ.ย. 2557)
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว (20 มิ.ย. 2557)
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว (12 พ.ค. 2557)
ข้าราชการ/บุคคลากร (22 ม.ค. 2557)
โครงสร้างองค์กร (22 ม.ค. 2557)
ทะเบียนคุมบัตรพนักงานตาม พ.ร.บ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ ๒๕๕๑ (24 ก.ย. 2556)
๒. ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ (23 ก.ย. 2556)
<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป >>
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม