หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
GovChannel สื่อประชาสัมพันธ์ (31 ส.ค. 2559)
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างจังหวัดสระแก้ว ปีพุทธศักราช 2559 (3 ส.ค. 2559)
หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมประกวดธิดาผีเสื้อ เนื่องในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๙ (5 ก.ค. 2559)
ประกวดคำขวัญ หัวข้อ “คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย” (3 ก.ค. 2559)
หลักเกณฑ์การประกวดขบวนแห่หุ่นผีเสื้อและหุ่นผีเสื้อ เนื่องในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๙ (15 มิ.ย. 2559)
ร่าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (24 พ.ค. 2559)
หลักเกณฑ์การประกวดธิดากาสรงานฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควาย จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๙ (18 พ.ค. 2559)
สวธ.ประกาศคัดเลือกชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ (9 พ.ค. 2559)
การประกวดคลิปวีดิโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๙ (29 เม.ย. 2559)
ข้อควรปฏิบัติในวันสงกรานต์ Dos and don'ts in Songkran Festival (10 เม.ย. 2559)
สปอตรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมอันดีในสังคม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (10 เม.ย. 2559)
การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (4 เม.ย. 2559)
ขอเชิญชวนจดแจ้งเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรม (22 มี.ค. 2559)
แจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๙ (21 มี.ค. 2559)
ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙ (7 มี.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 256 ครั้ง
ประกาศผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ระดับจังหวัด ๒๕๕๙ (3 มี.ค. 2559)
ประกาศผลประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (3 มี.ค. 2559)
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙ (19 ก.พ. 2559)
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙
ขอเชิญชมงานแสดงแสง สี เสียง “มาฆปูรมีศรีสระแก้ว” และงาน“มาฆบูชาอาเซียน" ประจำปี ๕๙ (9 ก.พ. 2559)
ประกวดคลิปวีดิโอ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ" ปี 2559 (8 ก.พ. 2559)
<< ก่อนหน้า 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป >>
 
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด


ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม